VT108 cung cấp dịch vụ thanh toán bằng mã thẻ trả trước qua website cho các mạng di động, ngân hang và các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến khác nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng trong nước và ngoài nước

Nhằm đáp ứng thị hiếu của khách hàng và đối tác chúng tôi gia tăng thêm dịch vụ về mobi, các ứng dụng...

Mục tiêu của chúng tôi là mang lại những tiện ích cho khách hàng, với những thao tác đơn giản trên website người dùng đã có thể thực hiện các giao dịch thanh toán hoặc các sản phẩm khác tiện ích và an toàn